E-handel

E-handel

Om e-handelsintegration

Det finns det stora fördelar med att låta Kassanova automatiskt uppdatera er webbshop med bl.a. artikelinformation från Kassanova och eventuellt hantera orderflödet. Därmed minimeras administration i två system. Information som kan exporteras per automatik från Kassanova till webbshopen via API är i huvudsak artikelnummer, benämning, pris, lagersaldo och beskrivning. Bild lägger man sedan upp i webbshopens CMS och kopplar den till rätt artikel. Vid en mer komplett integration kan även kunder, orderflöde och statistik hanteras i Kassanova.

Vi erbjuder ett API/Webservice som webbshopsleverantören kan använda sig av vid integration mot Kassanova.
Vid uppstart av en webbshopsintegration behövs en genomgång tillsammans med butik och webbshopsleverantör där vi tittar på vilka fält som ska användas vid en integration. Uppsättning av funktionalitet sker i samråd med er webbshopsleverantör, d v s funktioner vid integrationslösningar kan skilja sig en del beroende på vilken uppsättning webbshopsleverantören kan erbjuda.

Exempel på webbshopsintegration

Verktygsboden

Verktygsboden i Borås AB har via integration mellan Kassanova, Norce och sitt TA-system skapat ett väldigt effektivt sätt för att hantera sina orders, från att ny order kommit in till att produkten är ivägskickad.

Verktygsboden i Borås startades 1985 med försäljning av verktyg och maskiner via en butik i centrala Borås. Då konkurrenterna ökade sina marknadsandelar genom att öppna fler butiker tog Verktygsboden en helt annan inriktning. 2007 startade de sin e-butik och det visade sig vara helt rätt beslut. Idag har de 50 anställda och en omsättning på ca 200 miljoner.  För att hantera orderflödet så effektivt som möjligt investerade Verktygsboden i Kassanova som de sedan integrerat med e-handelslösning från Norce och Unifauns TA-system, Unifaun Online för att hantera transporterna.

Orderprocessen via e-butiken fungerar genom att när de får in en order skickas orderinformationen direkt till Kassanova som i sin tur skickar tillbaka uppdaterat ordersaldo till e-butiken. Sen packas ordern och följesedel skrivs ut från Kassanova. Samtidigt visas Unifaun Onlines utskriftssida upp inbäddat i Kassanova, där man kan välja transportör, antal kolli, vikt samt om man skall ha sms och -eller e-post avisering. Man skriver sedan ut etiketter och EDI skickas automatiskt till transportören. Tack vara integrationen med Unifaun Online och att delar av det visas inne i Kassanova kan man sköta hela orderprocessen utan att lämna affärssystemet.

Vi är väldigt nöjda med hur orderflödet fungerar idag via integrationen mellan e-butiken, Kassanova och Unifaun Online. Är det sedan en produkt som visar sig vara defekt så kan vi lätt göra en retursändning åt kunden via Unifaun Onlines funktion Länk till utskrift. Så fort kunden aktiverar retursändningen genom att skriva ut etiketterna, skickas EDI till transportören och varan kan skickas tillbaka.
Christian Bengtsson

Lagerchef, Verktygsboden i Borås AB