Inom Strömstads kommun har förrådsverksamheten en betydelsefull roll. Härifrån distribueras dagligen varor till kommunens olika verksamheter.

Dessutom har man även ett beredskapslager.

För att förrådsverksamheten ska kunna fungera på ett tillförlitligt och effektivt sätt utifrån de krav som finns så tar man hjälp av Kassanova Affärssystem.

Leverantörer, artiklar och kommunala verksamheter hanteras i Kassanova Affärssystem där även flertalet olika konteringsdimensioner registreras vid utleverans.

Lagerhantering effektiviseras med automatiska beställningsparametrar och smidig inleveranshantering. Hyllkantsetiketter fästs vid respektive lagerplats.

Handdator underlättar vid beställning, utleverans och inventering liksom möjligheten att använda både streckkodsavläsning och digital lathund vid utleverans.

Rapporten månadsavslut med förrådskontering exporteras från Kassanova till kommunens redovisningssystem Raindance.

Vi känner ett stort ansvar i att leverera systemstöd till Strömstads kommun med en långsiktig och effektiv lösning med Kassanova Affärssystem.

Vi på transiro vill tacka för förtroende.